Správní rada

Seznam členů SR AMU od 18.11.2017

Ing. Petr Hejma (předseda)

Ing. Marie Bílková (místopředseda)
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. (místopředseda)

prof. Ing. Jiří Balík, CSc.
Mgr. Martin Baxa
Ing. Václav Dejčmar
PhDr. Josef Havel, CSc.
Ing. arch. Jan Kasl
PhDr. Petr Kolář
prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Mgr. Jan Maxa
Ing. Pavel Racocha
Mgr. Jiří Šesták, Ph.D.
prof. Alena Štěpánková Veselá
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

Zápisy správní rady

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Důležité dokumenty