Správní rada

Seznam členů SR AMU od 18. 10. 2019

Ing. Petr Hejma (předseda)

Ing. Marie Bílková (místopředseda)
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. (místopředseda)

prof. Ing. Jiří Balík, CSc.
Mgr. Martin Baxa
Ing. Václav Dejčmar
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
PhDr. Josef Havel, CSc.
Ing. arch. Jan Kasl
PhDr. Petr Kolář
prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Mgr. Jan Maxa
Ing. Pavel Racocha
Mgr. Jiří Šesták, Ph.D.
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

Důležité dokumenty