Umělecká rada

Umělecká rada Akademie múzických umění v Praze je zejména koncepční a odborný samosprávný akademický orgán. Projednává zejména dlouhodobý záměr Akademie múzických umění v Praze a vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem.

Složení Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

Předsedkyně

ČLENOVÉ MIMO AKADEMICKOU OBEC AMU

prof. PhDr. Václav Cejpek

Jan Klusák

Bez obrázku

prof. Miroslav Petříček, Dr.

doc. Olga Sommerová

prof. Ondrej Šulaj


Čestný člen UR AMU - bez hlasovacího práva


.