Umělecká rada

Umělecká rada Akademie múzických umění v Praze je zejména koncepční a odborný samosprávný akademický orgán. Projednává zejména dlouhodobý záměr Akademie múzických umění v Praze a vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem.

Složení Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

Předsedkyně

ČLENOVÉ MIMO AKADEMICKOU OBEC AMU

Bez obrázku

doc. Mária Heinzová, ArtD.

Bez obrázku

MgA. Petr Michálek

doc. Olga Sommerová

Bez obrázku

doc. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D.

prof. Ondrej Šulaj


Čestný člen UR AMU - bez hlasovacího práva


.