UMĚLECKÁ RADA

 

Umělecká rada Akademie múzických umění v Praze je zejména koncepční a odborný samosprávný akademický orgán. Projednává zejména dlouhodobý záměr Akademie múzických umění v Praze a vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem.

SLOŽENÍ UMĚLECKÉ RADY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE


Předsedkyně

 

ČLENOVÉ Z AKADEMICKÉ OBCE AMU

ČLENOVÉ mimo AKADEMICKou OBec AMU

<h3>doc. Mária Heinzová, ArtD.</h3>

doc. Mária Heinzová, ArtD.

<h3>MgA. Petr Michálek</h3>

MgA. Petr Michálek

<h3>doc. Olga Sommerová</h3>

doc. Olga Sommerová

<h3>doc. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D.</h3>

doc. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D.

<h3>prof. Ondrej Šulaj</h3>

prof. Ondrej Šulaj

<h3>MgA. Pavel Trojan</h3>

MgA. Pavel Trojan