LOGO A GRAFICKÝ MANUÁL

Základními prvky jednotného vizuálního stylu AMU jsou grafická podoba značky, písma, barev a doplňkové prvky vizuálního stylu AMU. Dohromady tvoří nezaměnitelnou vizuální podobu, která je společně se způsoby užití kodifikován grafickým manuálem.