BLACK BOX, WHITE HAT: Podoby současného uvažování o pohyblivém obrazu

Nová výstava v Galerii AMU

Výstava sleduje současné podoby pohyblivého obrazu s vědomou vazbou na experimentální formy v dějinách kinematografie. Obraz coby produkt technologických procesů je sám sobě tématem, a to jak v rovině vzniku a prezentace díla, tak i skrze specifické zákroky vedené v zájmu jeho remediace či archivace.

Vystavující autoři svou soustředěnou tvorbou, ale i dalším (teoretickým, kurátorským, pedagogickým aj.) působením reprezentují houževnatě vykroužené podoby současného uvažování o pohyblivém obrazu. Mimo jiné s přímým odkazem, inspirací či zakotvením v doméně formálního, strukturálního filmu odhalují mechanismy a procesy za jiných okolností skryté v uzavřeném bloku mezi vstupem a výstupem. Vztah mezi technickými prostředky a obrazem se tak převrací: spíše než aby tu záznamová technika sloužila zobrazení, je obraz prezentován jako výsledek určitých technologických procesů, k nimž svou podobou odkazuje.

BLACK BOX, WHITE HAT na základě takto ustavené konstelace obhlíží aktuální situaci pohyblivého obrazu. Průběžně a opakovaně zde vyvstává například problematika praxe současné digitální distribuce a archivace, která se stává stále samozřejmější normou. Různé poukazy k jejím limitům tvoří jednu z hlavních rovin výstavy, neboť prezentovaná díla se v tomto kontextu pohybují na hraně viditelnosti, či dokonce existence. Paralelně s tím je – nejen skrze singulární konstatování o konci smyslu záznamových médií pro tvůrčí práci – tematizován například neustálý pohyb mezi rozličnými kvalitami datových komprimací, neindexovatelné, performativní polohy pohyblivého obrazu nebo také význam mediální a informační gramotnosti ve vztahu k možnostem otevřených produkčních systémů a tvůrčích strategií.

Vernisáž: čtvrtek 14. prosince 2017 v 18 h

Doprovodný program: Pramítačka Jana Kulky (prezentace a projekce), sobota 20. ledna 2018 od 18:30 h

Kontakt: Eliška Žáková, elis.zakova@gmail.com, 732 699 498

BLACK BOX, WHITE HAT
Vystavující umělci: Martin Ježek, Kryštof Pešek, (c) merry, Martin Búřil, Jan Kulka

Prolog: Auguste & Louis Lumière, Damien Henry
Kurátorka: Lenka Střeláková
Logo: 2046
Grafický design: Jan Slabihoudek
Výtvarná realizace: Dominik Adamec

Partneři výstavy: Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, PAF, jlbjlt, Stable Studios

Galerie AMU (GAMU)
Malostranské náměstí 12, Praha 1
www.gamu.cz

Otevírací hodiny: denně kromě pondělí, 10-12 a 13-18 h. Přes svátky bude galerie uzavřena ve dnech 23. prosince 2017 až 2. ledna 2018, poté bude otevřena opět v běžných návštěvních hodinách.

14. prosinec 2017

.