AMU v Praze poskytuje útočiště ukrajinským studentům, studentkám a akademičkám

Dění na Akademii múzických umění v Praze, podobně jako jinde ve světě, v posledních několika týdnech silně ovlivňují události na Ukrajině. Na ruskou invazi AMU reagovala kromě veřejného vyjádření solidarity především operativním svoláním krizového štábu rektorky Ingeborg Radok Žádné hned v pondělí 28. 2. Předmětem jednání krizového štábu byla především pomoc ukrajinským studentům, studentkám a akademičkám. Na setkání se dostavili také zástupci iniciativy Studenti pro Ukrajinu, kteří zde prezentovali připravované aktivity a přednesli své podněty. Během zasedání byla také ustanovena stálá pracovní skupina a AMU ihned přistoupila ke konkrétním organizačním opatřením.

1) AMU vypsala speciální stipendijní program, v jehož rámci může zatím podpořit stáž 15 ukrajinských studentek a studentů. Po vyhlášení programu se přihlásilo cca 70 zájemců (číslo stále narůstá), 15 z nich (na každou fakultu 5) již bylo po konzultaci s fakultami vybráno k podpoře, a je buď již v Praze nebo na cestě do České republiky. AMU věří, že jejich počet bude moci navýšit díky vyhlášenému programu Ministerstva školství na podporu ukrajinských studentů a prostředků z transparentního účtu AMU. Žádosti o stáž od ukrajinských studentů škola i nadále soustavně shromažďuje a monitoruje možnosti jejich podpory.

2) Studenti a studentky z fakult AMU ihned po vypuknutí války připravili dopis a obeslali umělecké vysoké školy na Ukrajině (Kyjev, Charkov, Lvov) s nabídkou pomoci. Díky nim škola nyní drží patronát nad cca 60 studentkami, studenty a akademičkami z různých ukrajinských univerzit a různých uměleckých oborů.  Část z nich byla krátkodobě ubytována v Učebním a výcvikovém středisku AMU v Poněšicích v jižních Čechách, ani ne po týdnu se pak podařilo přesunout celou skupinu do Prahy, kde jim bylo zajištěno ubytování u našich studentů a pedagogů. Hlavní zásluha za koordinaci pomoci opět patří iniciativě Studenti pro Ukrajinu. Nasazení studentů a studentek bylo v uplynulých týdnech zcela mimořádné.  Další část ukrajinských studentů a akademiků je ubytována ve výcvikovém středisku v Berouně. Tyto ubytovací kapacity by měly být v budoucnu využívány i ukrajinskými stipendisty AMU. Patroni z řad studentek a studentů AMU jim pomáhají s adaptací na život bez rodiny v cizí zemi, jsou nápomocni při jednání s úřady, poskytují a hledají jim ubytování apod.

3) Pro všechny studenty z Ukrajiny AMU připravila intenzivní měsíční kurz českého jazyka, na jehož realizaci se zásadně podílí Centrum jazykové přípravy AMU, dále jsou podle oborů připravovány studijní moduly na katedrách jednotlivých fakult. Katedra tance HAMU například připravuje nabídku předmětů pro cca 27 studentek, herecké katedry DAMU zajišťují program pro studentky a studenty herectví jak přímo na DAMU, tak i v partnerských institucích. AMU si velmi váží zapojení všech tří fakult do těchto aktivit.  

4) Ukrajinským studentům, studentkám a akademičkám AMU vydala průkazy AMU stážista/ka, aby se mohli pohybovat po škole, a zařizuje pro ně volné či zvýhodněné vstupy do kulturních institucí (opět díky iniciativě Studenti pro Ukrajinu za tento nápad).

5) AMU zprostředkovává i psychologické konzultace a pomoc v ukrajinštině. Na jednotlivých fakultách proběhly semináře s psychology, kteří studenty a pedagogy AMU částečně vyškolili v oblasti krizové intervence a adekvátní komunikace s lidmi s traumatickými válečnými zkušenostmi.

6) V krátkém termínu byl zřízen transparentní účet AMU pro Ukrajinu, ze kterého je hrazena přímá startovní finanční výpomoc, jazykové a další kurzy, příspěvky na základní potřeby, psychologická pomoc, v budoucnu také stipendia pro další zájemce z Ukrajiny. Prioritou AMU je v tuto chvíli především zajištění důstojného pobytu všem příchozím ukrajinským občanům.

22. březen 2022

.