V NAMU vyšlo: Rudolf Prekop: Underground / lidský portrét, mezigenerační snímky osobností nezávislé kulturní scény

Fotograf Rudolf Prekop sedm let pracoval na fotografiích a medailonech lidí z neoficiální kulturní scény v konfrontaci se starší i mladší rodovou linií. Všechny fotografie vznikaly klasickou technikou v ateliéru. Podařilo se tak zaznamenat jedinečné a nyní již bohužel odcházející společenství a vytvořit svého druhu „obrazový genofond“ undergroundu, který se nyní dostává k veřejnosti ve formě výstavy a nově také fotografické knihy (NAMU, 2022), jejíž křest proběhne ve čtvrtek 29. 9. v Knihovně Václava Havla za účasti členů undergroundového hnutí.

Někteří z portrétovaných jsou dnes považování za významné umělce, hudebníky, básníky, výtvarníky, ba i politiky, jiní i desetiletí po pádu totalitního režimu zůstávají celkem neznámí. „Uvědomil jsem si, že tuto sociální skupinu, toto jedinečné společenství lidí doteď nikdo obrazově jako celek nezpracoval a že je na to ten nejvyšší čas. Během sedmi let se podařilo oslovit, zprodukovat, vyfotit a zpracovat cca šedesát rodin, resp. jednotlivců, což je pro možnosti ani ne tak knihy, ale hlavně doprovodné výstavy realizační strop. Všem fotografovaným děkuji za jejich čas, důvěru, ochotu a obětavost,“ říká ke vzniku knihy Rudolf Prekop.

František „Čuňas“ Stárek, který se dlouhodobě věnuje badatelskému a dokumentačnímu projektu k dějinám československého undergroundu, v úvodu knihy píše: „Pohledy do intimity rodin jsou naprosto unikátní. Totalitní doba nás totiž spíše nutila k anonymizaci, jak autorů, tak i jejich čtenářů, organizátorů i pasivních účastníků kulturního dění. V Rudově projektu se naopak rodiny těchto lidí stávají hlavní entitou jeho díla.“

Po technické stránce portréty autor programově vytvářel tou nejsložitější, nejpracnější, časově i finančně nejnáročnější cestou. Studiově svícené, na filmovou surovinu snímané, procesem negativ/pozitiv manuálně zpracované autorské zvětšeniny byly po ručním retušování následně reprodukovány a digitalizovány do dat, z nichž se pak publikace sestavovala a tiskla. Současně s knihou vznikala i výstava velkoformátových fotografií, která nyní putuje po českých muzeích a galeriích.

Ve čtvrtek 29. 9. od 19 hodin v Knihovně Václava Havla knihu Underground / Lidský portrét představí autor a její kmotry Dana Němcová a Jana Hlavsová. Večerem bude provázet Jáchym Topol. Promluví ředitel Nakladatelství AMU Jan Heller, současní editoři díla a pamětníci Josef Moucha, Martin Machovec a František Stárek. Zahraje a zazpívá Eva Turnová.

Více informací o této publikaci i dalších edičních počinech Nakladatelství AMU (včetně e-shopu) najdete na adrese: www.namu.cz

27. září 2022

.