V NAMU vyšlo: Iva Oplištilová: Proč slovník nestačí_Anglofonní terminologie post-tonální hudby

V Nakladatelství AMU právě vychází publikace Proč slovník nestačí: Anglofonní terminologie post-tonální hudby. Kniha vznikla na základě autorčiny dlouholeté překladatelské, pedagogické a editorské praxe. Její jádro tvoří komentovaný slovníček terminologie, který je doplněn teoretickým kontextem české i zahraniční hudební teorie. Pozornost je věnována zejména schenkerovské analýze, teorii tónových skupin a transformační teorii.

Publikace reaguje na paradoxně negativní dopad stále dostupnějších automatických překladačů a všeobecně dobré znalosti angličtiny: v kontextu hudebněteoretických úvah o post-tonální hudbě se často překládá bez vědomí a zohlednění širších souvislostí vzniku anglických termínů. Výsledkem jsou matoucí texty, nebo dokonce chybné interpretace. Cílem autorky je postavit tuto oblast překladatelství na pevnější základy.

V předkládané práci spojuji svou představu o rozvíjení mysli hudebníka skrze hudebněteoretické myšlení s praktickými zkušenostmi z výuky na HAMU. Základem je slovník anglofonní hudebněteoretické terminologie, ale velký prostor věnuji také vysvětlení teoretického kontextu, který se od českého liší, a ujasnění odlišností u teorií, které jsou si blízké. Text lze tedy použít nejen jako slovník, ale také jako vodítko k dalšímu, hlubšímu studiu u nás nevyučovaných teorií, nebo jako materiál k zamyšlení nad vlastním pojmovým systémem. Pro překladatele může sloužit jako návrh, jak postupovat při hledání ekvivalentních termínů v češtině, případně jak řešit odborné překladatelské problémy. Při povrchním používání českých ekvivalentů v překladech citovaných částí anglických textů totiž dochází často k deformacím původních tvrzení a nesprávné argumentaci. Čeština je navíc oproti angličtině mnohem citlivější na kontext a jazykovou rovinu textu,“ píše Iva Oplištilová v úvodu své knihy.

Iva Oplištilová studovala na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, absolvovala klavír na Státní konzervatoři a hudební teorii na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze. Zabývá se především teorií kompozice a percepcí hudby. Působí jako vedoucí katedry hudební teorie a oddělení soudobé hudby na HAMU a jako vedoucí redaktorka časopisu Živá hudba.

Více informací o této publikaci i dalších edičních počinech Nakladatelství AMU
(včetně e-shopu) najdete na adrese: www.namu.cz

8. březen 2023

.