Anežka BERČÍKOVÁ

Program: Dramatická umění
Obor: Teorie a kritika
Ročník: None. navazující magisterský
E-mail: bercik02@st.amu.cz

Ukázky prací

Časopis Hybris
DISK_USE

FOTO Anežka Berčíková