Harmonogram, předpisy a dokumenty

Harmonogram
Hodnocení
Dokumenty
Odkazy

Harmonogram vnitřních evaluací 2021

Únor

Souhrnná zpráva o vzdělávací činnosti za rok 2020 (fakultní Komise pro vnitřní hodnocení)

Únor - listopad

Vnitřní hodnocení studijních oborů DAMU, FAMU a HAMU
(vždy dva studijní obory v bakalářském a magisterském typu studia za každou fakultu)

Duben - prosinec

Příprava personálních plánů fakult v rámci projektu OP 3V, KA 08

Duben

Dodatek 2020 k ZVH (Rada pro vnitřní hodnocení AMU)

Říjen - listopad, prosinec

Sebehodnocení studijních oborů AR 2020/2021

Průběžně

CRP "Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení"

Průběžně

CRP "Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku"

 

 

Harmonogram vnějších evaluací 2021

Únor - září

Vnější hodnocení FAMU

 

 
 

 

 Důležité odkazy

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ)
The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area
Enhancing Quality in the Arts (EQ-Arts)
The European Association of Conservatoires (AEC)
The European League of Institutes of the Arts (Elia)
Music Quality Enhancement (MusiQuE).