Harmonogram, předpisy a dokumenty

Harmonogram
Hodnocení
Dokumenty
Odkazy

Harmonogram vnitřních evaluací 2022

 

Únor

Souhrnná zpráva o vzdělávací činnosti za rok 2021 (fakultní Komise pro vnitřní hodnocení)

Únor - listopad

Vnitřní hodnocení studijních oborů DAMU, FAMU a HAMU
(vždy dva studijní obory v bakalářském a magisterském typu studia za každou fakultu)

Únor - červen

Vyhodnocení systému zajišťování kvality na AMU jako celku  - interní reflexe

Březen - srpen

Vnitřní hodnocení Divadla DISK

Duben

Dodatek 2021 k ZVH (Rada pro vnitřní hodnocení AMU)

Duben - prosinec

Vnitřní hodnocení koleje Hradební (metodická příprava, realizace)

Duben - prosinec

Externí posouzení systému zajištění kvality na AMU v Praze (PROCES  - Centrum pro rozvoj obcí a regionů)

Říjen - listopad, prosinec

Sebehodnocení studijních oborů AR 2021/2022

Průběžně

CRP "Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ"

Harmonogram vnějších evaluací 2022

Únor - červen

Analýza a implementace doporučení NAÚ v návaznosti na vnější hodnocení FAMU

Březen - září

Vyhodnocení systému zajišťování kvality na AMU jako celku (externí analýza)

 

 

 

Důležité odkazy

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ)
The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area
Enhancing Quality in the Arts (EQ-Arts)
The European Association of Conservatoires (AEC)
The European League of Institutes of the Arts (Elia)
Music Quality Enhancement (MusiQuE).