Harmonogram, předpisy a dokumenty

Harmonogram
Hodnocení
Dokumenty
Odkazy

Harmonogram vnitřních evaluací 2020

Leden

Pilotní hodnocení doktorského studia AMU (HAMU - Katedra skladby)

Leden - únor

Příprava Sebeevaluační zprávy v rámci Metodiky 17+

Únor

Souhrnná zpráva o vzdělávací činnosti za rok 2019 (fakultní Komise pro vnitřní hodnocení)

Únor - listopad

Vnitřní hodnocení studijních oborů DAMU, FAMU a HAMU
(vždy dva studijní obory v bakalářském a magisterském typu studia za každou fakultu)

Březen

Analýza administrativní zátěže - dokončení

Duben

Dodatek 2019 k ZVH (Rada pro vnitřní hodnocení AMU)

Říjen - prosinec

Zahájení práce na hodnocení výzkumných činností AMU pro účel přípravy Sebeevaluační zprávy v rámci Metodiky 17+

Listopad

Sebehodnocení studijních oborů AR 2019/2020

Průběžně

Řešení CRP "Vyhodnocení implementace novely zákona o vysokých školách a dalších podzákonných norem do akreditačních a hodnotících procesů uměleckých vysokých škol".

 

Harmonogram vnějších evaluací 2020

Leden

Posuzování žádosti o institucionální akreditaci

 

 
 

 

 

Důležité odkazy

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ)
The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area
Enhancing Quality in the Arts (EQ-Arts)
The European Association of Conservatoires (AEC)
The European League of Institutes of the Arts (Elia)
Music Quality Enhancement (MusiQuE)