Harmonogram, předpisy a dokumenty

Harmonogram
Hodnocení
Dokumenty
Odkazy

Harmonogram vnitřních evaluací 2019

Únor

Souhrnná zpráva o vzdělávací činnosti za rok 2018 (fakultní Komise pro vnitřní hodnocení)

Duben

Dodatek 2018 ke ZVH (Rada pro vnitřní hodnocení AMU)

Únor - listopad

Vnitřní hodnocení studijních oborů DAMU, FAMU a HAMU
(vždy dva studijní obory v bakalářském a magisterském typu studia za každou fakultu a jeden studijní obor doktorského typu studia)

Březen - říjen

Související činnosti - Analýza administrativní zátěže

Květen - červen

Související činnosti - Procesní analýza uzavírání dohod

Říjen - prosinec

Zahájení práce na hodnocení výzkumných činností AMU pro účel přípravy Sebeevaluační zprávy v rámci Metodiky 17+

Listopad

Sebehodnocení studijních oborů AR 2018/2019

Průběžně

Řešení CRP "Posílení konkurenceschopnosti a kvality
doktorských studijních programů uměleckých vysokých škol v národním
i mezinárodním kontextu".

Dotazníkové šetření mezi současnými studenty doktorských studijních programů na AMU.

Harmonogram vnějších evaluací 2019

Únor

Hodnotící zpráva mezinárodní evaluace AMU agenturou EQ-Arts

Září

Žádost o institucionální akreditaci

 

 

 

Hlavní dokumenty 

Dodatek č. 1 za rok 2018 k ZVH

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU za rok 2017

Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejicích činností kvality AMU ze dne 13. dubna 2018

Akreditační řád AMU ze dne 3. července 2019 

Standardy pro akreditaci studijních programů AMU: tematické oblasti Divadelní umění, Hudební umění, Taneční umění, Filmová a televizní tvorba

Související dokumenty

Využití výsledků učení na VŠ: příručka pro pedagogickou praxi a vedení VŠ. 2016. 69 s.

Výsledky učení pro oblast Hudba (AEC): 2017. 15 s. 

Benchmark Divadlo Tanec CZ. srovnávací standardy pro oblast Divadlo, Tanec. 2007. 19 s.

Benchmark Hudba CZ: srovnávací standardy pro oblast Hudba. 2008. 30 s.

Tuning Document Dance Education (ELIA)

Tuning Document Film Education (ELIA)

Tuning Document Theatre Education (ELIA)

Důležité odkazy

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ)
The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area
Enhancing Quality in the Arts (EQ-Arts)
The European Association of Conservatoires (AEC)
The European League of Institutes of the Arts (Elia)
Music Quality Enhancement (MusiQuE)