Harmonogram, předpisy a dokumenty

Harmonogram
Hodnocení
Dokumenty
Odkazy

Harmonogram vnitřních evaluací 2019

Únor

Souhrnná zpráva o vzdělávací činnosti za rok 2018 (fakultní Komise pro vnitřní hodnocení)

Duben

Dodatek 2018 ke ZVH (Rada pro vnitřní hodnocení AMU)

Únor - listopad

Vnitřní hodnocení studijních oborů DAMU, FAMU a HAMU
(vždy dva studijní obory v bakalářském a magisterském typu studia za každou fakultu a jeden studijní obor doktorského typu studia)

Březen - říjen

Související činnosti - Analýza administrativní zátěže

Květen - červen

Související činnosti - Procesní analýza uzavírání dohod

Listopad

Sebehodnocení studijních oborů AR 2018/2019

Průběžně

Řešení CRP "Posílení konkurenceschopnosti a kvality
doktorských studijních programů uměleckých vysokých škol v národním
i mezinárodním kontextu"

Harmonogram vnějších evaluací 2019

Únor

Hodnotící zpráva mezinárodní evaluace AMU agenturou EQ-Arts

Září

Žádost o institucionální akreditaci

 

 

 

Důležité odkazy

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ)
The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area
Enhancing Quality in the Arts (EQ-Arts)
The European Association of Conservatoires (AEC)
The European League of Institutes of the Arts (Elia)
Music Quality Enhancement (MusiQuE)