KOMISE PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ

Komise pro vnitřní hodnocení koordinuje hodnotící procesy a interpretuje jejich výsledky na jednotlivých fakultách Akademie múzických umění v Praze.