VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE A PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE 2019

SGS - Vyhlášení Studentské grantové soutěže 2019

Prorektor pro rozvoj, PR, vědu a výzkum vyhlásil Studentskou grantovou soutěž pro rok 2019. Studenti mohou své návrhy na projekty podávat prostřednictvím elektronických formulářů, které naleznete zde spolu s dalšími informacemi o podmínkách soutěže, od 9.10. - 9.11.2018.

PS - Vyhlášení Projektové soutěže 2019

Prorektor pro rozvoj, PR, vědu a výzkum vyhlásil Projektovou soutěž pro rok 2019. Návrhy na projekty a přihlášky můžete podávat prostřednictvím elektronických formulářů, které naleznete zde spolu s dalšími informacemi o podmínkách soutěže. Přihlášky je možné podávat od 9.10. - 28.11.2018.

9. října 2018