VYŠLA NOVÁ PUBLIKACE V EDICI DISK OD PROF. ZDENKY ŠVARCOVÉ *LEGENDA KOMAČI*

*Ono no Komači – básně a básnířka v divadelních hrách nó*

Více o publikaci na webu EDICE DISK

Připravil Ústav teorie scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze; 1. vydání, Praha 2017; ISBN 978-80-7437-260-5 (KANT), 978-80-7331-484-2 (AMU); objednávky přijímá kant@kant-books.com; pro pedagogy a studenty k dostání za sníženou cenu v knihovně DAMU, Karlova 26, Praha 1.

4. prosince 2018