ZEMŘELA VÝZNAMNÁ OSOBNOST ČESKÉ TANEČNÍ KULTURY A PEDAGOŽKA AMU EVA KRÖSCHLOVÁ

Ve středu 10. července 2019 zemřela tanečnice, choreografka, režisérka, publicistka a naše dlouholetá pedagožka Eva Kröschlová. Na Divadelní fakultě AMU působila od roku 1952, kde vedla lidové a historické tance, rytmickou výchovu a jevištní pohyb. V roce 1990 se stala docentkou.

Eva Kröschlová spolupracovala s řadou tanečních i hudebních souborů. Tančila ve skupině Schola cantorum, v Divadle hudby a s Novými pěvci madrigalů, jako choreografka spolupracovala s profesionálními i amatérskými soubory, mimo jiné se Souborem slovanských tanců, s Černým divadlem J. Srnce, se skupinou historických tanců La Fiamma a dalšími. Byla také (spolu s Miroslavem Venhodou) zakladatelkou Společnosti pro starou hudbu, stejně jako známé Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích. V roce 2000 založila vlastní soubor historického tance Chorea Historica.

Eva Kröschlová se podílela na více jak šedesáti činoherních inscenacích a věnovala se i divadelní režii. Pro Mezinárodní radu tradiční hudby vypracovala metodiku strukturální analýzy lidových tanců. Vedla množství oborových kurzů v Čechách i v zahraničí a publikovala řadu odborných titulů. V roce 2014 obdržela Cenu Thálie.

Čest její památce.

12. července 2019