FINAL FOTO FAMU

20. September 2018 18:00 -
30. September 2018 18:00
Výstava magisterských a bakalářských projektů Katedry fotografie FAMU v Galerii AMU (GAMU) a v ateliérech KF na Tržišti 20. 

Budoucí absolventi magisterského a bakalářského programu představují své diplomové projekty, které vznikaly v Ateliéru klasické fotografie, Ateliéru dokumentární fotografie, Ateliéru fotografie a nových médií, Ateliéru postkonceptuální fotografie a v Intermediálním ateliéru. Jedná se o uchopení fotografie a technického obrazu v mnoha podobách, které závisí na ukotvení média fotografie v celé škále přístupů v současném vizuálním kontextu.

V GAMU vystavují: Inka Karčáková, Zuzana Lazarová, Simona Petrlová, Eulalie Polne, Karolína Smilková, Tian Yang

V ateliérech KF na Tržišti 20 vystavují: Oskar Helcel, Anna Jarosz, Daniela Junášková, Elizabeth Khaust, Martin Netočný, Ben Peguero, Jakub Ra, Taisya Sharova, Minghui Zheng

-----------------------------------

GAMU (Galerie AMU)
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1
(vchod z průchodu do ul. Tržiště)
www.gamu.cz

Ateliéry Katedry fotografie FAMU
Tržiště 20 (2. patro / 2nd floor)
118 00 Praha 1

Otevřeno denně mimo pondělí: 10-12 h a 13-18 h

Galerie AMU

Malostranské náměstí 12, Praha 1
(vchod z průchodu do ulice Tržiště)Similar events