Ing. Kristýna KNETLOVÁ

Vedoucí útvaru interního auditu

E-mail: kristyna.knetlova@amu.cz

Workplace:
  • Vedení AMU a správa
No picture


.