PhDr. Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Rektorka

E-mail: rektorka@amu.cz
Web: ingeborg.radokzadna@amu.cz
Phone: 234 244 501

Workplace:
  • Katedra hudební produkce
  • Odd. OPVV HAMU

Courses here
FOTO

Accomplishments & CV

2022

Přidejte nový záznam ...


2021

Přidejte nový záznam ...


2021

Přidejte nový záznam ...


2021

Přidejte nový záznam ...


2021

Přidejte nový záznam ...


2018

Přidejte nový záznam ...


2018

Přidejte nový záznam ...


2018

Přidejte nový záznam ...


2018

Přidejte nový záznam ...


2015

Přidejte nový záznam ...


2012

Přidejte nový záznam ...


Publication and creative activities

The current role of music schools in the Czech post modern society and the issue of music teacher training in the professional track of music education

Bojana Kljunic, Ingeborg Radok Žádná – příspěvek do sborníku konference The Future of Music Schools - European Perspectives, ISBN 978-3-903058-24-8

Uživit se uměním – význam zvyšování manažerských dovedností student uměleckých vysokých škol – příspěvek do sborníku mezinárodní konference “Odkial a kam? Modely umeleckého vzdelávania, ISBN 978-80-972017-9-1

MusiQuE - Critical Friend Report of the Symphony Orchestra Instruments Programme - Malmö Academy of Music, Malmö, Sweden

Rozšíření možností uplatnění absolventů vysokých hudebních škol doplněním kurikulí předměty z oblasti manažerských dovedností, ars pro toto, Vedecký a umelecký časopis, ročník VII, ISSN 1338-6913

Studie Uplatnitelnost na trhu práce - klasická hudba, Lenka Dohnalová, Lucie Pešl Šilerová, Ingeborg Radok Žádná, časopis Musicologica Brunensia MUNI, v recenzním řízení, předpokládaná publikace v roce 2022

Studie Entrepreneurship in Performing Arts: Towards New Challenges in Higher Education, Lenka Dohnalová, Lucie Pešl Šilerová, Ingeborg Radok Žádná, Journal of Cultural Management and Cultural Policy, ISBN 978-3-8394-5390-2, předpokládané zveřejnění říjen 2022

CV in PDF

.