PhDr. Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Prorektorka pro mezinárodní vztahy a uměleckou činnost

E-mail: ingeborg.radokzadna@hamu.cz
Phone: 234 244 507

Workplace:
  • Katedra hudební produkce
  • Odd. OPVV HAMU
FOTO