MgA. Ladislav GREINER

Odborný asistent, Dohody - provoz-THP

E-mail: ladislav.greiner@famu.cz
Phone: 234 244 340, +420 736608837

Workplace:
  • Katedra zvukové tvorby
  • Odd. OPVV FAMU
Bez obrázku