Feedback

Send us your feedback on out new websiteRenata LITEROVÁ

Referent mzdové účtárny, Dohody - provoz-THP

E-mail: renata.literova@amu.cz
Phone: 234 244 524

Workplace:
  • Rektorát
  • Odd. OPVV rektorátu