Feedback

Send us your feedback on out new websitedoc. PhDr. Filip SUCHOMEL, Ph.D.

Prorektor pro vědu, výzkum, PR a rozvoj

E-mail: filip.suchomel@famu.cz
Phone: 234 244 505

Workplace:
  • Sekretariát FAMU
  • Rektorát

Consultation hours:
Konzultační hodiny jsou možné jen po domluvě.
FOTO

Historik umění a japanolog. Ve své odborné práci se zaměřuje na výzkum v oboru japonského a čínského umění se speciálním zřetelem na kulturní výměnu mezi Východem a Západem.

Accomplishments & CV

2017

Předseda oborové rady doktorského studijního programu FAMU


2016

Habilitace v oboru Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky, obhajoba habilitační práce 300 drahocenností. Čínský porcelán ze sbírek Valdštejnů, Schwarzenbergů a Lichnowských na FFUK v Praze


2015

Prorektor pro rozvoj, PR, vědu a výzkum Akademie múzických umění v Praze


2011

Nominace na cenu Magnesia Litera v kategorii Nakladatelský počin za knihu ...A z mlhy zjevily se útesy čínské.


2011

Prorektor pro rozvoj, PR, vědu a výzkum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze


2009

Obhajoba disertační práce Japonské umění laku a jeho evropské napodobeniny v českých sbírkách na FFUK v Praze


2007

Prorektor pro PR a mezinárodní vztahy Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze


2006

Autor výstavy Námořní deník hraběte Erwina Dubského v Moravské galerii v Brně


2005

Hlavní kurátor Moravské galerie v Brně a vedoucí Uměleckoprůmyslového muzea v Brně


2003

Jedenáctiměsíční studijní pobyt podpořený Japan Foundation v Tokiu v Japonsku


2002

Autor výstavy Plocha zrozená k dekoru a spoluautor výstavy Umělecká pokladnice z Kjóta v Národní galerii v Praze


2001

Obhajoba rigorózní práce Mistrovská díla japonského porcelánu z českých sbírek na FFUK v Praze


1998

Laureát ceny Josefa Krásy (společně s Ladislavem Kesnerem ml.)


1998

Autor koncepce Stálé expozice asijského umění Národní galerie v Praze na zámku Zbraslav


1998

Magistr v oboru dějiny umění na FFUK v Praze


1997

Autor výstavy Mistrovská díla japonského porcelánu v Národní galerii v Praze


1996

Ředitel sbírky asijského umění Národní galerie v Praze


1995

Desetiměsíční studijní pobyt podpořený Japan Foundation v Aritě v Japonsku


1994

Vedoucí asijského oddělení Náprstkova muzea v Praze


1991

Magistr v oboru orientalistika-japanologie na FFUK v Praze


1990

Kurátor sbírky Japonska v Náprstkově muzeu v Praze


Publikační a tvůrčí činnost