Feedback

Send us your feedback on out new websiteElena VELKO

Referent finanční účtárny, Dohody - provoz-THP

E-mail: elena.velko@amu.cz
Phone: 234 244 528

Workplace:
  • Rektorát
  • Odd. OPVV rektorátu