Feedback

Send us your feedback on out new websiteIng. Leona JUŘIČKOVÁ

Projektový manažer, Referent správního úseku, Dohody - provoz-THP

E-mail: leona.jurickova@amu.cz
Phone: 234 244 509

Workplace:
  • Rektorát
  • Odd. OPVV rektorátu