Feedback

Send us your feedback on out new websiteMgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností - vedoucí katedry, Odborný projektový pracovník

E-mail: michal.laznovsky@damu.cz
Web: http://www.damu.cz/katedry-a-kabinety/katedra-produkce/pedagogove/mga-michal-laznovsky
Phone: 234 244 260

Workplace:
  • Katedra produkce DAMU
  • Odd. OPVV DAMU

Consultation hours:
Konzultační hodiny rezervujte prostřednictvím kalendáře: https://goo.gl/J7fq3n
FOTO