MgA. Mgr. Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Ph.D.

Dohody - provoz-THP, Odborný asistent s vědeckou hodností - vedoucí katedry, Vědeckovýzkumný pracovník - specialista

E-mail: tereza.dvorakova@amu.cz
Phone: 234 244 334

Workplace:
  • Odd. OPVV rektorátu
  • Katedra produkce FAMU
  • Oddělení V+V FAMU

Courses here
FOTO

Publication and creative activities

https://cuni.academia.edu/TerezaCzesanyDvorakova


.