doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.

Docent, Dohody - provoz-THP

E-mail: michal.rataj@hamu.cz
Web: www.michalrataj.com
Phone: 234 244 141

Workplace:
  • Katedra skladby
  • Odd. OPVV rektorátu

Consultation hours:
dle individuální domluvy
FOTO

Accomplishments & CV

2018

Přidejte nový záznam ...


2018

Přidejte nový záznam ...


2017

Přidejte nový záznam ...


2017

Přidejte nový záznam ...


2008

Přidejte nový záznam ...


Publikační a tvůrčí činnost

:: ODBORNÉ PUBLIKACE ::

Michal Rataj: Everyone can be composer today – full stop or question mark? Musicologica Brunensia, ppp 43-52. Brno 2017.

Michal Rataj: Počítač jako živý instrumentální part, in: Opus Musicum 2013/4, s 6 -16.

Michal Rataj, ed.: Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury. NAMU 2012.

Michal Rataj, Martin Flašar, Daniel Matej, ed.: Electronic music today: Where are we going and what are we doing? Masarykova univerzita 2015.

Michal Rataj, Gilberto Agostinho, Daniel Bartoš, Matouš Hejl, Jakub Rataj, Jan Trojan: Dotknout se zvuku, in: Opus Musicum 2015/4, s. 58 - 80.

Michal Rataj: Zvuk a význam v perspektivách současného vysokého hudebního školství a mediálních reálií radioartu, in: Július Fujak, ed.: Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky. Nitra 2010, s. 145 - 156

Michal Rataj: Electroacoustic Music and Selected Concepts of Radio Art. PFAU Verlag 2010, ISBN 978-3-89727-405-1

Petr Bakla: Michal Rataj – Building visual world without pictures. An Interview in: Czech Music, 1 / 2009, s. 3 – 14.

Lukáš Jiřička: Michal Rataj, in: HIS Voice 5/2008, s. 32 - 35.

Petr Šrámek: Mou snahou je vyjádřit gesto zvukem. Rozhovor s Michalem Ratajem, in: Souvislosti 1 / 2009, s. 179 – 190.

Michal Rataj: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu. AMU & KANT, Praha 2007.

Michal Rataj: Prix Europe 2006 – 20 let evropské mediální špičky, in: DISK, 18, 12 / 2006, s. 146 – 148.

Michal Rataj: Několik poznámek k pluralitě v hudebním myšlení, in: Opus Musicum 5/2000, s. 31 –35