Feedback

Send us your feedback on out new websiteOlga ALTMANOVÁ

Referent finanční účtárny, Dohody - provoz-THP

E-mail: olga.altmanova@amu.cz
Phone: 234 244 525

Workplace:
  • Rektorát
  • Odd. OPVV rektorátu