doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.

Docent - vedoucí katedry, Dohody - provoz-THP

E-mail: adam.halas@hamu.cz
Web: http://www.hamu.cz/katedry/katedra-pantomimy
Phone: 234 244 189, +420 731 845 833

Workplace:
  • Katedra nonverbálního divadla
  • Odd. OPVV rektorátu

Consultation hours:
pondělí - 10.30 - 12.30 hod. (v období výuky)
FOTO