Feedback

Send us your feedback on out new websiteMgr. Zdeněk HOLÝ

Odborný asistent - děkan, Referent správního úseku

E-mail: zdenek.holy@famu.cz
Phone: 234 244 302, 420721517780

Workplace:
  • Centrum audiovizuálních studií
  • Odd. OPVV rektorátu
Bez obrázku