Feedback

Send us your feedback on out new websiteprof. PhDr. Pavel JANOUŠEK, CSc.

Profesor, Referent správního úseku

E-mail: pavel.janousek@damu.cz

Workplace:
  • Katedra teorie a kritiky
  • Odd. OPVV DAMU
FOTO