FACULTIES AND ACADEMIC DEPARTMENTS

AMU’s theatre faculty was established in 1945 and is thus the oldest university-level theatre faculty in the Czech Republic. Since its establishment, the conception and instructional trends at DAMU have undergone a complex development, in which societal transformations are reflected especially strongly. The search continues at present, and is open to all fruitful domestic and international ideas. It is driven by an attempt to make use of and develop the best which Czech theatre has achieved in the context of the international theatre scene, and in which DAMU graduates have participated and continue to participate to such a significant degree. It is also mostly from among them that pedagogues of the young generation are recruited, and it is through their engagement that the faculty secures its future.

Departments

dean

doc. MgA. Mgr. Karel František TOMÁNEK

Docent - děkan Phone: 234 244 201 Person detail
Photo

Theatre Faculty

Karlova 26, 116 65 Praha 1
 
Phone: +420 234 244 211
e-mail: info@damu.cz

 

Na přelomu 50. a 60. let se FAMU stala přirozeným centrem československé nové vlny, která svými díly znamenala doposud nejvýraznější přínos českého filmu světové kinematografii. FAMU je ovšem i dnes řazena na seznam TOP 15 International Film Schools, který každoročně na svých webových stránkách zveřejňuje americký The Hollywood Reporter. Studenti, pedagogové a čerství absolventi FAMU sklízí doma i v zahraničí mnohé úspěchy.

FAMU je zakládajícím členem Světová asociace filmových škol – CILECT, Evropské ligy institutů umění (ELIA), Evropské asociace filmových a televizních škol – GEECT, Evropské filmové akademie a je také institucionálním členem České společnosti pro filmová studia. Významnou roli hraje zapojení pedagogů a výzkumných pracovníků školy v mezinárodních profesních organizacích. FAMU spolupracuje s Českou televizí i zahraničními televizními institucemi. Úspěšně se rozvíjí také předmět Production in Hollywood, který umožňuje studentům seznámit se s vůdčími osobnostmi amerického filmového a televizního průmyslu.

FAMU má pět akreditovaných studijních programů a jedenáct kateder, které zajišťují studium dvanácti oborů v českém jazyce a čtyř oborů v anglickém jazyce. Mimo to nabízí fakulta také kurz Univerzity třetího věku.

Departments

dean

PhDr. Mgr. Andrea SLOVÁKOVÁ, Ph.D., MBA

Phone: 234 244 302 Person detail
Photo

Film and TV School

Smetanovo nábřeží 2
116 65  Praha 1

Phone: (420) 234 244 301

 

 

Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze (HAMU) byla založena v roce 1945 jako jedna ze tří součástí akademie. Navázala tím na mistrovskou školu Pražské konzervatoře (druhého nejstaršího učiliště tohoto typu v Evropě). Sídlo instituce se nachází v historickém centru Prahy v prostorách malostranského Lichtenštejnského a Hartigovského paláce.

Škola poskytuje špičkové vzdělání v programech hudebního a tanečního umění ve všech třech stupních studia (bakalářském, magisterském a doktorském) v českém a anglickém jazyce.V tematickém okruhu Hudební umění se vyučuje skladba, dirigování, zpěv a operní režie, hra na klávesové, dechové, strunné a bicí nástroje, komorní hudba a dále jazzová interpretace, hudební teorie, zvuková tvorba a hudební produkce. Studenti většiny oborů mohou získat v rámci studia pedagogickou aprobaci. V programu taneční umění lze pak studovat choreografii, taneční vědu, taneční pedagogiku a nonverbální divadlo. Absolventi fakulty úspěšně vystupují jako sólisté na předních českých i světových pódiích, uplatnění nacházejí v orchestrech, divadlech, vzdělávacích institucích, v nezávislé profesionální sféře i ve státní správě.

Departments

dean

prof. Ivan KLÁNSKÝ

Profesor - děkan Phone: 234 244 102 Open hours: Dle dohody emailem / telefonicky Person detail
Photo

Music and Dance Faculty

Malostranské náměstí 258/13, Praha 1

Phone: +420 234 244 111