Feedback

Send us your feedback on out new websiteRectorate

Address: Malostranské náměstí 12, Praha 1
 
+420 234 244 501
magdalena.turkova@amu.cz
 
Head of the rector´s office
Mgr. Magdalena Turková


Secretariat

Mgr. Magdalena TURKOVÁ

Head of the rector´s office

E-mail: magdalena.turkova@amu.cz
Phone: 234 244 501
Contact detail

Lucie POLIŠENSKÁ

Secretariat

E-mail: lucie.polisenska@amu.cz
Phone: 234 244 504
Contact detail

Ekonomické oddělení
Zaměstnanecké oddělení
Podatelna
Technický pracovník

Vedoucí ekonomického oddělení

Ing. Alena SLEPIČKOVÁ

Vedoucí úseků řízení a správy AMU

E-mail: alena.slepickova@amu.cz
Phone: 234 244 520
Contact detail

Finanční účtárna

Dana JANČOVIČOVÁ

Vedoucí finanční účtárny

E-mail: dana.jancovicova@amu.cz
Phone: 234 244 521
Contact detail

Olga ALTMANOVÁ

Referent finanční účtárny, Dohody - provoz-THP

E-mail: olga.altmanova@amu.cz
Phone: 234 244 525
Contact detail

Eva BARTÁKOVÁ

Referent finanční účtárny

E-mail: eva.bartakova@amu.cz
Phone: 234 244 526
Contact detail

Anna MYSLIVCOVÁ

Referent finanční účtárny

E-mail: anna.myslivcova@amu.cz
Phone: 234 244 519
Contact detail

Veronika MARCINOVÁ

Referent finanční účtárny

E-mail: veronika.liptakova@amu.cz
Phone: 234 244 529
Contact detail

Elena VELKO

Referent finanční účtárny, Dohody - provoz-THP

E-mail: elena.velko@amu.cz
Phone: 234 244 528
Contact detail

Pokladna

Dana POSPÍŠILOVÁ

Referent finanční účtárny

E-mail: dana.pospisilova@amu.cz
Phone: 234 244 527
Contact detail

Správa majetku

Alena MALENOVSKÁ

Referent evidence majetku a zásobování

E-mail: alena.malenovska@amu.cz
Phone: 234 244 533
Contact detail

Útvar interního auditu

Ing. Kristýna KNETLOVÁ

Vedoucí útvaru interního auditu

E-mail: kristyna.knetlova@amu.cz
Contact detail

Vedoucí zaměstnaneckého oddělení

Hana SMETANOVÁ

Vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Dohody - provoz-THP

E-mail: Hana.SMETANOVA@amu.cz
Phone: 234 244 522
Contact detail

Mzdová účtárna

Renata LITEROVÁ

Referent mzdové účtárny, Dohody - provoz-THP

E-mail: renata.literova@amu.cz
Phone: 234 244 524
Contact detail

Zdenka VÁVROVÁ

Referent mzdové účtárny, Dohody - provoz-THP

E-mail: zdenka.vavrova@amu.cz
Phone: 234 244 523
Contact detail

Personální agenda

Marcela GREGOROVÁ

E-mail: marcela.gregorova@amu.cz
Phone: 234 244 532
Contact detail

Zdeňka ŠVESTKOVÁ

Referent personálního oddělení, Dohody - provoz-THP

E-mail: zdenka.svestkova@amu.cz
Phone: 234 244 531
Contact detail

Daniela PORTEŠOVÁ

Pracovník podatelny

E-mail: daniela.portesova@amu.cz
Phone: 234 244 568
Contact detail

Ing. Michaela PERŠÍNOVÁ

Pracovník podatelny, Dohody - provoz-THP

E-mail: michaela.persinova@amu.cz
Phone: 234 244 568
Contact detail

Hana ŠILLEROVÁ

Technický pracovník

E-mail: hana.sillerova@amu.cz
Phone: 234 244 518, 721 580 165
Contact detail