Dotazníkové šetření „kultura online“

4. August 2020 00:00 -
31. August 2020 00:00 

Katedra produkce DAMU realizuje pro Magistrát hl. m. Prahy průzkum publika digitálního obsahu formou online dotazníkového šetření.

Průzkum reflektuje současnou situaci na poli kulturního obsahu v online prostředí s ohledem na zvýšenou nabídku a poptávku způsobenou pandemií koronaviru, která se odráží i v rozdělování dotací Magistrátu hl. m. Prahy. Dotazník je tedy určen široké veřejnosti a je distribuován prostřednictvím různých kanálů, např. i prostřednictvím internetové platformy MALL.TV, která na průzkumu spolupracuje a na které diváci běžně tento typ online kulturních obsahů vyhledávají.

Odkaz na dotazník je k dispozici zde: https://forms.gle/uc7jcDWVa4r3eNYi7, je možné jej vyplňovat do 31. 8. 2020.

Prosíme o šíření dotazníku, odkaz na facebookovou událost zde. 

Primárním výstupem průzkumu je identifikace cílových skupin publika, pro které kulturní organizace vytváří kulturní obsahy přístupné online. Dalším cílem průzkumu je zjistit, jaké jsou motivace diváků pro vyhledávání kultury online a jaké jsou hlavní faktory, které ovlivňují jejich spotřebitelské chování, jako je preference jednotlivých druhů obsahu, způsob jejich konzumace, nenaplněná očekávání a citlivost na cenu online kulturních služeb.

Dotazník tvoří tři hlavní sekce, z nichž první je orientovaná přímo na konzumaci kulturního obsahu na internetu, druhá sekce je zaměřena na obecnější identifikaci preferencí v offline prostředí a poslední část se soustředí na základní demografické údaje. Dotazník obsahuje přes 30 uzavřených a polootevřených otázek, průměrný čas vyplnění celého dotazníku je nastaven přibližně na 10 minut. Metodika dotazníku vychází ze specifik lokální kulturní sféry, z know how získaného z realizace obdobných průzkumů na katedře produkce DAMU a z aktuálních trendů současného online prostředí.

Analýza výsledků šetření bude k dispozici odborné i široké veřejnosti. Výsledky poslouží nejen tvůrcům kulturních politik a kulturním organizacím při tvorbě strategií týkajících se online programů, ale v důsledku i samotným divákům, jelikož online kulturní nabídka bude lépe reflektovat jejich preference.
 

Kontaktní osoba výzkumného týmu:

MgA. Barbora Kocianová

projektová manažerka katedry produkce DAMU

email: barbora.kocianova@damu.cz

 

DAMU

Divadelní fakulta AMU 

Karlova 26

110 00 Praha 1Similar events


.