Diskuse: Jak se adaptovat na měnící se klima?

21. September 2020 16:00 -
21. September 2020 18:00Otázky spojené s globální klimatickou změnou začínají intenzivně skloňovat odborníci, laická veřejnost a dostávají se i do programů politických stran. Dopady měnícího se klimatu se v každé oblasti lidského konání mohou projevovat různě a různým způsobem se s nimi také musíme vypořádávat.
 
V živě streamované diskuzi prostřednictvím magazínu Universitas.cz se setkají názory
  • Hany Šantrůčkové, půdní bioložky z Jihočeské univerzity
  • Aleše Pečinky, rostlinného genetika z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky
  • Petra Marady, ekologického zemědělce a laureáta Ceny Josefa Vavrouška
  • Anny Paskové, zástupkyně Ministerstva životního prostředí
  • Radima Tolasze z Českého hydrometeorologického ústavu
  • Tomáše Dvorského, vodohospodáře z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
Diskuzi bude moderovat Jan Hradecký, geomorfolog a děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Sledujte online diskuzi prostřednictvím magazínu Universitas.cz nebo přijďte přímo do auly Ostravské univerzity 21. září od 16 hodin.

Diskuzi pořádají české vysoké školy sdružené v projektu Partnerská síť vysokých škol pro společenskou odpovědnost.


Similar events


.