NENECHTE SI UJÍT V LETNÍM SEMESTRU / NOT TO MISS IN THE SUMMER SEMESTER

15. February 2023 15:00 -
31. August 2023 20:00 

 

 

 

 

 

 

 

NENECHTE SI UJÍT V LETNÍM SEMESTRU, vybrané akce napříč AMU / NOT TO MISS IN THE SUMMER SEMESTER: Selected events from cross AMU
datum / date název akce / event místo / where více / more
15.02.2023 Sdílejme DAMU_Sdílejme klima / Share DAMU_Share Climate Malý taneční sál DAMU / Small Dance Hall DAMU https://www.damu.cz/cs/kalendar-akci/1608/
17.02.2023 PKF - Prague Philharmonia Sál B. Martinů / B. Martinů Hall Pořádá HAMU ve spolupráci s JAMU, orchestrální cyklus „Ti nejlepší 2022-2023“, který představuje vybrané sólisty z řad studentů interpretačních oborů. Sólisty doprovodí orchestr PKF - Prague Philharmonia.                     Eduard Kostelník, Kento Satsuma – dirigenti
Natálie Hrdová – klarinet
Ondřej Sejkora – kontrabas
Program: F. Schubert, L. Spohr, F. Mendelssohn, G. Bottesini / Organised by HAMU in cooperation with JAMU, “The Best of 2022-2023” orchestra series
features selected soloists from among interpretation programme students. Soloists accompanied by PKF - Prague Philharmonia.                     Eduard Kostelník, Kento Satsuma – conductors
Natálie Hrdová – clarinet
Ondřej Sejkora – upright bass
Programme: F. Schubert, L. Spohr, F. Mendelssohn, G. Bottesini
18.02.2023 Nová generace /  New Generation: Galiová, Šturmová, Bellomo, Kroupová  Divadlo DISK Pořádá Katedra tance HAMU. Nová generace je platforma uvádějící jevištní tvorbu studentů oboru choreografie na Katedře tance HAMU. Na programu tentokrát budou díla autorek Gabriely Galiové, Jolany Šturmové, Claudie Bellomo a Anny Kroupové. / Organised by the Dance Department of HAMU. New Generation is a platform presenting the stage work of Choreography students from HAMU’s Dance Department. The works by authors Gabriela Galiová, Jolana Šturmová, Claudia Bellomo and Anna Kroupová will be on this time.
https://www.facebook.com/events/1194345294774284 
21.02.2023 Tržiště projektů / Project Marketplace  Kafe DAMU  Pořádají studenti a studentky z KP, otevřeno všem studujícím z fakult AMU / Organised by the Department of Arts Management students, open to all AMU students
2.-5.03.2023 Festival KATaP Autorská tvorba Nablízko: Zabijačka nudy / DAPT Festival Authorial Creation Close Up: Slaughtering Boredom DAMU+DISK  https://www.damu.cz/cs/kalendar-akci/1585/
03.03.2023 Akademičtí komorní sólisté / Academic Chamber Soloists Sál B. Martinů / B. Martinů Hall Pořádá HAMU, cyklus „Ti nejlepší 2022-2023“. Orchestr AKS (Akademičtí komorní sólisté) je těleso, jehož členy jsou studenti instrumentálních oborů HAMU.
Robert Kružík – dirigent
Vojtěch Trubač – klavír
Veronika Coganová – klarinet
Radek Martinec - zpěv
Program: F. Chopin, A. Copland, J. Suk, G. Donizetti / Organised by HAMU, “The Best of 2022-2023” series. AKS (Academic Chamber Soloists) is an orchestra whose members are the students of HAMU’s instrument programmes.
Robert Kružík – conductor
Vojtěch Trubač – piano
Veronika Coganová – clarinet
Radek Martinec - vocal
Programme: F. Chopin, A. Copland, J. Suk, G. Donizetti
11.03.2023 DISK_USE: Žebrácká opera / DISK_USE: Beggars’ Opera Řetízek  Katedra teorie a kritiky pořádá ve spolupráci s Divadlem DISK  diskusi s tvůrci inscenace Žebrácká opera aneb Kauza vyližmetr.
Moderují studenti a studentky KTK.
Po představení ve Studiu Řetízek. / The Department of Theory and Criticism in cooperation with Divadlo DISK organises a debate with the authors of Beggars’ Opera, or Kauza vyližmetr.
Moderated by the students of DTC.
After the show at Studio Řetízek. 
17.03.2023 Koncertní zpracování opery Figarova svatba / premiéra / Concert rendition of The Marriage of Figaro / premiere Sál B. Martinů / B. Martinů Hall Pořádá Katedra zpěvu a operní režie HAMU; Režie: Oldřich Kříž, účinkují studenti katedry ZOR / Organised by the Voice and Opera Directing Dept. of HAMU; Directed by: Oldřich Kříž, actors: students of VODD
18.03.2023 Ples DAMU / DAMU Ball DISK Ples DAMU je brzy tu a na co se můžete těšit? Na vítaní jara, vynášení Morény, či na dívky s květinovými věnci. Tentokrát to rozjedeme v rytmu cimbálovky, pořádnej folklorní mejdan! / DAMU Ball is coming soon, so what can you look forward to? The rite of spring, taking Morana out, and girls with flower wreaths. This time, we’ll roll along to a cymbalom orchestra – a proper folkloric bash! 
20.03.2023 Katedra bicích nástrojů / Japonsko / Percussion Instruments Department / Japan Sál B. Martinů / B. Martinů Hall Pořádá katedra bicích nástrojů HAMU.
Téma „Japonsko“  / Organised by the Percussion Instruments Department of HAMU.
Theme: Japan
24.03.2023 Akademičtí komorní sólisté / Academic Chamber Soloists Sál B. Martinů / B. Martinů Hall Pořádá HAMU, cyklus „Ti nejlepší 2022-2023“. Orchestr AKS (Akademičtí komorní sólisté) je těleso, jehož členy jsou studenti instrumentálních oborů HAMU.
Václav Dlask – dirigent
Kateřina Škardová – klarinet
Program: F. Mendelssohn, W. A. Mozart, R. Schumann / Organised by HAMU, “The Best of 2022-2023” series. AKS (Academic Chamber Soloists) is an orchestra whose members are the students of HAMU’s instrument programmes.
Václav Dlask – conductor
Kateřina Škardová – clarinet
Programme: F. Mendelssohn, W. A. Mozart, R. Schumann
14.04.2023 Severočeská filharmonie Teplice / North Bohemian Philharmonic Orchestra Teplice Sál B. Martinů / B. Martinů Hall Pořádá HAMU, orchestrální cyklus „Ti nejlepší 2022-2023“, vybraní sólisté z řad studentů interpretačních oborů
Zdeněk Červinka, Petr Šumník – dirigenti
Marie Šumníková – klavír
Program: S. Rachmaninov, A. Dvořák / Organised by HAMU, “The Best of 2022-2023” orchestra series features selected soloists from among interpretation programme students
Zdeněk Červinka, Petr Šumník – conductors
Marie Šumníková – piano
Programme: S. Rachmaninov, A. Dvořák
19.-23.04.2023 FAMUFEST Bio Oko a okolí / and around FAMUFEST je multižánrový filmový festival, který každoročně pořádají studenti a studentky Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Veřejnost má v příjemné atmosféře vybraných kin a pražských čtvrtí příležitost vidět nejnovější studentskou tvorbu, jež vznikla v produkci FAMU. Tématem 39. ročníku je: do naha! / FAMUFEST is a multi-genre film festival organised annually by the students of the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague. The general public can see the latest student films produced by FAMU in the pleasant environment of selected cinemas and Prague’s neighbourhoods. The theme of the 39th edition is: Get Naked!
04.06.2023 Den HAMU a Environmentální den AMU (3. ročník) / HAMU Day and AMU Environmental Day (3rd edition) HAMU program bude upřesněn na facebooku a webu AMU / Programme TBA via Facebook and AMU website
8.-18.06.2023 PQ Studio Stage  DAMU/DISK a ostatní lokace PQ / and other PQ locations https://pq.cz/pq-2023-info/
8.-18.06.2023 Výstava klauzurních prací Katedry scénografie / Exhibition of the Department of Photography final commission works bude upřesněno / TBA https://pq.cz/pq-2023-info/
20.06.2023 Jazzové nádvoří / Jazz Yard nádvoří HAMU / HAMU backyard Pořádá katedra jazzové hudby HAMU; Na půldenní open-air akci konané na nádvoří HAMU vystoupí studenti a pedagogové jazzových kateder z brněnské JAMU a pražské HAMU. / Organised by the Jazz Music Department of HAMU; The open-air event held in HAMU backyard for a half-day will feature the students and teachers from the Jazz departments of Brno’s JAMU and Prague’s HAMU.
srpen / august FAMU v kině 4 / FAMU in Cinema 4 Aero FAMU v kině přináší krátké filmy v celovečerním distribučním pásmu, jež mohou divačky a diváci vidět v kinech po celé České republice. Premiéra se tradičně koná na konci srpna v kině Aero. / FAMU in Cinema brings short films within a full-length distribution set that viewers will be able to see in cinemas all over the Czech Republic. As has become a tradition, it will premiere at the Aero cinema in late August.

různé

Praha.