Operační programy

Stále si víceméně drží výšku a ani do stran se příliš nepohybují. Proti slunci to vypadá, že se slunce pohybuje k západu.

PODPORA EXCELENCE A ROZVOJ MECHANISMŮ VZÁJEMNÉHO SROVNÁVÁNÍ V OBORECH MÚZICKÝCH UMĚNÍ

Krátká charakteristika. Kdyby pod balónky nebyla sytě zelenkavá tráva, ale třeba suchá silnice.

Recieved amount
525 000 Kč

Duration
1. February 2017 — 28. February 2017Důležité odkazy