PUBLICATIONS AND SCIENTIFIC OUTPUTS

Browse our newest publications, which are produced in AMU’s faculties. You can find more information in the publication details and on the AMU Press website.Stanislavského objev herecké kreativity a jeho sociokulturní souvislosti

Jaroslav Vostrý

Komedie podle Václava Klimenta Klicpery

Milan Šotek

Hra a divadlo

Nina Martínková

Autorské herectví jako (ne)výchova k osobnosti

Zuzana Pártlová