PUBLICATIONS AND SCIENTIFIC OUTPUTS

Browse our newest publications, which are produced in AMU’s faculties. You can find more information in the publication details and on the AMU Press website.Na cestě k Shakespearovi (Překladatelské reflexe)

Jiří Josek

Divadlo nebo život! aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání

Josef Valenta

Stanislavského objev herecké kreativity a jeho sociokulturní souvislosti

Jaroslav Vostrý

Komedie podle Václava Klimenta Klicpery

Milan Šotek